Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Referensgruppen

Referensgruppen för tillgänglighet i kollektivtrafiken behandlar frågeställningar som avser att förbättra möjligheten för alla resenärer att resa med kollektivtrafiken i Norrbotten.

Referensgruppen har en viktig roll för att stödja Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten i arbetet att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken för resenärer med i första hand syn-, hörsel- eller rörelsenedsättning.

Myndigheten önskar även, i den mån det är möjligt, förbättra tillgängligheten för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Referensgruppen består av två representanter från Funktionsrätt Norrbotten samt en representant från vardera föreningen SRF i Norrbotten, PRO i Norrbotten, SKPF i Norrbotten och SPF Seniorerna i Norrbotten. Därutöver medverkar tjänstepersoner från Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten.

Referensgruppen har möte 3-4 gånger per år. Minnesanteckningar från samtliga möten hittar du nedan.

För ytterligare frågor om referensgruppen

Kontakta verksamhetsutvecklaren Iana Svanberg

Adress
  • Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
    Kungsgatan 23B
    972 31 Luleå

Telefon
  • 0920-23 38 35

Kontakta oss