Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Tillgänglighetsredogörelse för rkmnorrbotten.se

Tillgänglighet

Offentliga aktörer och andra som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse för sin digitala service.

På denna sida hittar du information om digital tillgänglighet och tillgänglighetsredogörelse för rkmnorrbotten.se.

Kontakta Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten om du upptäcker brister i tillgängligheten på hemsidan via info@rkmnorrbotten.se.

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

För rkmnorrbotten.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten är ansvarig för rkmnorrbotten.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Hur tillgänglig är vår hemsida?

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Här hittar du information om hur vår hemsida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi åtgärda de.

Webbplatsen rkmnorrbotten.se är helt förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Webbyrån som byggde hemsidan försäkrade att hemsidan följer alla krav när det gäller tillgänglighetsanpassningen. Tillgänglighetsrådet – referensgruppen för tillgänglighetsfrågor, testade hemsidans funktioner innan lanseringen.

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen. För alla redaktionella fel kollar vi upp vilka sidor felen är på och rättar dem kontinuerligt. Redaktionella fel är sådant som fel rubrikordning eller länkar utan länktext.

För externa tjänster hänvisar vi till tillgänglighetsredogörelserna på respektive tjänsts webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 13 december 2023.

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Lämna gärna dina synpunkter till info@rkmnorrbotten.se om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att rkmnorrbotten.se inte uppfyller lagens krav.

DIGG, myndigheten för digital förvaltning, är tillsynsmyndigheten. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och anmäla det.

Kontakta oss