Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har en direktion som består av 28 ledamöter och 28 ersättare. Respektive kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare. Region Norrbotten utser 14 ledamöter och 14 ersättare. Direktionen fattar beslut med enkel majoritet.

Ledamöter och ersättare väljs från och med den 1 januari året efter det att val till kommun/regionfullmäktige ägt rum i hela landet.

Val av ledamot och ersättare sker i respektive medlems fullmäktige och valbar är endast den som är ledamot eller ersättare i medlems fullmäktige. Vid förfall för ledamot från kommun ska denne ersättas av en personlig ersättare från samma kommun.

Direktionen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av 9 ledamöter och 9 ersättare. Region Norrbotten ska ha 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Övriga platser, ordinarie och ersättare, fördelas mellan kommunerna.

Vill du läsa mer om detta? Nedan finner du förbundsordningen:

Förbundsordning

Arbetsutskott, ordinarie ledamöter

Helena Ölund (S)

Ordförande, Region Norrbotten

Hans Å Strandberg (M)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Glenn Berggård (V)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Johannes Sundelin (S)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Ilkka Isaksson (SD)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Fredrik Hansson (S)

Vice ordförande, Luleå kommun

Susanne Andersson (S)

Ordinarie ledamot, Kalix kommun

Henrik Ölvebo (MP)

Ordinarie ledamot, Gällivare kommun

Johan Dahlqvist (M)

Ordinarie ledamot, Älvsbyn kommun

Arbetsutskott, ersättare

Mats Niemi (S)

Ersättare, Region Norrbotten

Birgit Meier Thunborg (M)

Ersättare, Region Norrbotten

Linda Jonsson (V)

Ersättare, Region Norrbotten

Anna-Carin Aaro (S)

Ersättare, Region Norrbotten

Per Ågren (SD)

Ersättare, Region Norrbotten

Kata Nilsson (S)

Ersättare, Piteå kommun

Isak Utsi (S)

Ersättare, Arjeplogs kommun

Bengt Westman (S)

Ersättare, Haparanda stad

Tomas Mörtberg (C)

Ersättare, Övertorneå kommun

Direktion, ordinarie ledamöter

Helena Ölund (S)

Ordförande, Region Norrbotten

Johannes Sundelin (S)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Anna-Carin Aaro (S)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Sven-Gösta Pettersson (S)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Mats Niemi (S)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Glenn Berggård (V)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Jan Anders Perdahl (V)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Christina Snell Lumio (V)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Perarne Kerttu (C)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Birgit Meier Thunborg (M)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Hans Å Strandberg (M)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Johnny Åström (SJVP)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Dan Ankarholm (SJVP)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Ilkka Isaksson (SD)

Ordinarie ledamot, Region Norrbotten

Isak Utsi (S)

Ordinarie ledamot, Arjeplogs kommun

Göte Renberg (S)

Ordinarie ledamot, Arvidsjaurs kommun

Lena Goldkuhl (S)

Ordinarie ledamot, Bodens kommun

Henrik Ölvebo (MP)

Ordinarie ledamot,, Gällivare kommun

Bengt Westman (S)

Ordinarie ledamot, Haparanda stad

Henrik Blind (MP)

Ordinarie ledamot, Jokkmokks kommun

Susanne Andersson (S)

Ordinarie ledamot, Kalix kommun

Emilia Töyrä (S)

Ordinarie ledamot, Kiruna kommun

Fredrik Hansson (S)

Vice ordförande, Luleå kommun

Ulrica Hammarström (S)

Ordinarie ledamot, Pajala kommun

Kata Nilsson (S)

Ordinarie ledamot, Piteå kommun

Johan Dahlqvist (M)

Ordinarie ledamot, Älvsbyns kommun

Niclas Hökfors (S)

Ordinarie ledamot, Överkalix kommun

Tomas Mörtberg (C)

Ordinarie ledamot, Övertorneå kommun

Direktion, ersättare

Kristina Taimi (S)

Ersättare, Region Norrbotten

Anita Gustavsson (S)

Ersättare, Region Norrbotten

Veronica Pedersen (S)

Ersättare, Region Norrbotten

Erik Söderlund (S)

Ersättare, Region Norrbotten

Susanna Karlsson (S)

Ersättare, Region Norrbotten

Linda Jonsson (V)

Ersättare, Region Norrbotten

Gunilla Suikki (V)

Ersättare, Region Norrbotten

Jeanette Wäppling (V)

Ersättare, Region Norrbotten

Johanna Nordblad Sirkka (C)

Ersättare, Region Norrbotten

Kristoffer Sundström (M)

Ersättare, Region Norrbotten

Nihad Zara (M)

Ersättare, Region Norrbotten

Anders Rönnqvist (SJVP)

Ersättare, Region Norrbotten

Sten Nylen (SJVP)

Ersättare, Region Norrbotten

Per Ågren (SD)

Ersättare, Region Norrbotten

Jan Davidsson (FIA)

Ersättare, Arjeplogs kommun

Vakant

Ersättare, Arvidsjaurs kommun

Sead Maglic (SJVP)

Ersättare, Bodens kommun

Birgitta Larsson (S)

Ersättare, Gällivare kommun

Sofia Söderholm (M)

Ersättare, Haparanda stad

Jan Sjöberg (S)

Ersättare, Jokkmokks kommun

Mikael Engren (S)

Ersättare, Kalix kommun

Sanna Inga Poromaa (V)

Ersättare, Kiruna kommun

Mathias Karvonen (V)

Ersättare, Luleå kommun

Peter Ericsson (KD)

Ersättare, Pajala kommun

Patric Lundström (S)

Ersättare, Piteå kommun

Stefan Lindbäck (M)

Ersättare, Älvsbyns kommun

Sarah Karlsson (C)

Ersättare, Överkalix kommun

Henry Barsk (FS)

Ersättare, Övertorneå kommun

Kontakta oss