Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Myndigheten genomgår nu byte av handläggarsystem vilket kan leda till störningar under en begränsad tid. Detta kan exempelvis innebära att handläggningstiden blir längre än normalt. Vi ber om överseende under denna tid.

Ansökan Riksfärdtjänst

Nedan hittar du ansökningsblankett för riksfärdtjänst.

Ansökningsblankett kan skrivas ut och skickas in via post. Kontakta handläggare via e-post eller telefon om du vill få blankett hemskickad till dig via post.

Om ansökan behöver kompletteras med medicinskt utlåtande kan handläggare be dig inkomma med detta. Har du ett aktuellt medicinskt utlåtande kan du bifoga detta med ansökan.

När ansökan har mottagits handläggs den i turordning av handläggare. Ansökan ska inkomma minst tre veckor innan din planerade avresa. Inför storhelger som exempelvis jul och påsk, bör ansökan inkomma ännu tidigare.

Om ansökan kommer in för sent eller är ofullständig kan det hända att ansökan inte hinner handläggas innan planerad avresa.

Ansökan skickas till:
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Kungsgatan 23 B
972 31 Luleå

Kontakta oss