Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Allmän trafikplikt

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten är ansvarig för att ta beslut kring allmän trafikplikt i Norrbotten. Detta innebär att myndigheten beslutar om allmän trafikplikt för den trafik i Norrbotten som samhället ska ha ansvar över.

Beslutet om allmän trafikplikt grundar sig i Trafikförsörjningsprogrammet.

Beslut om allmän trafikplikt kan sägas utgöra kollektivtrafikmyndighetens besked till medborgarna om vilken trafik man avser att ta ansvar för och säkerställa att den upprätthålls.

Ett beslut om allmän trafikplikt anger även förutsättningarna för de olika trafikföretagen i Norrbotten att etablera och driva rent kommersiell trafik.

Trafikpliktsprocess

Anmälningsskyldighet

Ett kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska anmäla detta till berörd regional kollektivtrafikmyndighet. Detsamma gäller när ett kollektivtrafikföretag avser att upphöra med att bedriva sådan trafik. Anmälan ska ske 21 dagar före planerad trafikstart samt 21 dagar före trafiken avser att upphöra.

Om anmälan berör trafik i fler än ett län, ska den mottagande kollektivtrafikmyndigheten informera övriga berörda myndigheter.

Anmälan kommersiell trafik

Har du för avsikt att börja bedriva kollektivtrafik på kommersiell nivå i Norrbotten?

Skriv ut blanketten som du hittar nedan och fyll i den.

Anmälan kommersiell trafik

Report commersial traffic

Skicka sedan din anmälan till följande adress:

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Kungsgatan 23B
972 31 Luleå

Kontakta oss