Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Vem kan visselblåsa?

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten strävar efter att vara en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma.

Därför är det viktigt för oss som arbetsgivare att det ska vara enkelt att rapportera missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt.

Vårt dotterbolag Länstrafiken i Norrbotten AB ingår under samma policy och rapporteringsförfarande.

Du kan vara en visselblåsare och få skydd enligt Visselblåsarlagen om du är anställd, arbetssökande, praktikant, entreprenör, eller leverantör till Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten eller Länstrafiken i Norrbotten AB.

Även om du har avslutat eller ännu inte påbörjat
din anställning kan du rapportera missförhållanden.

Hur rapporterar jag?

Vi uppmanar dig att rapportera om du misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott.
Exempel på ärenden av allmänt intresse inkluderar felaktig bokföring, ekonomisk brottslighet, stöld, korruption, skadegörelse, bedrägeri, förskingring, dataintrång, allvarliga miljöbrott, brister i arbetsplatsens säkerhet, allvarliga former av diskriminering eller trakasserier, samt andra allvarliga missförhållanden som rör individers liv, hälsa, eller företagets vitala intressen.

Använd vår digitala visselblåsningskanal, Visslan, för att rapportera missförhållanden på ett säkert och konfidentiellt sätt. Visslan är alltid tillgänglig här. Beskriv händelsen detaljerat för att underlätta åtgärder och bifoga eventuella dokument, bilder eller ljudfiler. Undvik att inkludera känsliga personuppgifter för att säkerställa anonymitet.

Skydd och Hantering

Du är skyddad mot negativa konsekvenser efter rapportering. Hot om repressalier, såsom uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, hot, diskriminering eller svartlistning är inte tillåtna.

Skyddet gäller även vid offentliggörande av information. Rapporteringen hanteras konfidentiellt, och överflödiga personuppgifter raderas. Ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Har du fler frågor?
Läs vår fullständiga visselblåsarpolicy för mer
information om vår hantering av visselblåsningar,
personuppgifter och arbetsmiljö.

Har du ytterligare frågor, kontakta oss. Vi strävar efter att vara en trygg arbetsplats där respekt och säkerhet är i fokus.

Kontakta oss