Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Färdtjänst

Myndigheten genomgår nu byte av handläggarsystem vilket kan leda till störningar under en begränsad tid. Detta kan exempelvis innebära att handläggningstiden blir längre än normalt. Vi ber om överseende under denna tid.

Om Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken och regleras av Lag (1997:736) om färdtjänst.

För att kunna nyttja färdtjänst krävs ett särskilt tillstånd.

För att beviljas tillstånd till färdtjänst ska följande kriterier vara uppfyllda:

– Den sökande ska till följd av funktionshinder bedömas ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

– Funktionshindrets varaktighet ska beräknas vara minst tre månader.

Vill du veta om din kommun överlåtit ansvaret för färdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten? Klicka på länken nedan.

Ledsagare, barn och färdtjänst

Ledsagare

Ledsagare kan beviljas om du behöver hjälp i fordonet under resan. I färdtjänsttillståndet ingår alltid förarservice med hjälp vid på- och avstigning samt vid in- och urlastning av hjälpmedel och normalt bagage.

Notera att om ledsagare beviljas är det du som själv anlitar ledsagaren.


Barn och färdtjänst

För personer under 18 år görs bedömningen med hänsyn till barn i samma ålder utan funktionshinder.

Om barnets svårigheter huvudsakligen beror på den typiska utvecklingsnivån och mognaden för åldern uppfyller barnet inte kraven för färdtjänst.

Om svårigheterna huvudsakligen beror på funktionshinder anses barnet uppfylla kraven för färdtjänst.

Barnets bästa beaktas enligt Barnkonventionen.

Rabatterade resor samt resor inom annan kommun

Rabatterade resor

Om du har färdtjänsttillstånd och reser till/från arbete, studier eller biståndsbedömd dagverksamhet kan du ansöka om rabatterade resor. Med beviljat tillstånd kan du resa till rabatterat pris.


Resor inom annan kommun

Om du har tillstånd till färdtjänst kan du ansöka om resor inom besökskommunen under tillfälliga vistelser i en annan kommun.

Beslut om resor i en annan kommun måste erhållas från handläggare innan resan.

Kontakta oss