Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Trafikförsörjningsprogram 2023-2035

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ansvarar för att ta fram det Regionala trafikförsörjningsprogrammet avseende kollektivtrafik.

Programmet innehåller kort sammanfattat länets mål och visioner kring hur kollektivtrafiken ska hanteras och utvecklas.

Med kollektivtrafik menas i detta fall väg-, spår- och vattenbunden kollektivtrafik öppen för allmänheten att använda.

Det nya trafikförsörjningsprogrammet beslutades av RKM direktion den 16 oktober 2023.

Övergripande punkter i programmet är att få fler att använda kollektivtrafiken, samordna den för att ge möjlighet till sammanhängande resekedjor genom en djupare samverkan i kollektivtrafiken än vad vi har idag.

Arbete kommer att påbörjas skyndsamt med prioriteringar om vad som behöver göras konkret vilket kommer att synas i RKM:s verksamhetsplan som uppdateras årligen.

I detta arbete kommer alla medlemmar i RKM att delta i och bli berörda av, dvs Norrbottens 14 kommuner och Region Norrbotten.

Byte av handläggarsystem

Systembyte för bokning av färdtjänstresor

Ny tillgänglighetsanpassad hemsida

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Kontakta oss